Skocz do zawartości


* * * * * 1 głosy

Cytaty z Pisma Świętego


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
78 odpowiedzi w tym temacie

#61 Saxania

Saxania

  Nowy uczestnik

 • Bywalec
 • 24 postów
 • Imię:Natalia
 • Płeć:Kobieta

Napisano 19 wrzesień 2021 - 13:01


Psalm 54 

 

Błaganie o pomoc

 

Boże, Twoim imieniem mnie wybaw,

osądź mnie mocą Twoją.

Boże wysłuchaj mojej modlitwy,

skłoń ucho ku słowom ust moich.

 

Lecz Bóg mnie wspomaga,

Pan troszczy się o mnie.

 

Oto wyrwałeś mnie z wszelkiej udręki 

i mogę z góry patrzeć

na mych wrogów.

 

3-4, 6, 9


 • Yarbb lubi to

Szczere polecenie psychoterapii: https://idia.pl/


#62 Gość_Teraźniejszy_*

Gość_Teraźniejszy_*
 • Gość

Napisano 23 wrzesień 2021 - 15:47

Nowe stworzenie - Jeruzalem niebiańskie1

 

21

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,
i morza już nie ma.
I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie "BOGIEM Z NIMI"2.
I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł Zasiadający na tronie:
«Oto czynię wszystko nowe».
I mówi:
«Napisz:
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».
I rzekł mi:
«Stało się.
Jam Alfa i Omega,
Początek i Koniec.
Ja pragnącemu
dam darmo pić ze źródła wody życia.
Zwycięzca to odziedziczy
i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem3.
A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców:
udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką.
To jest śmierć druga».#63 Gość_Teraźniejszy_*

Gość_Teraźniejszy_*
 • Gość

Napisano 29 wrzesień 2021 - 13:52

yk Zieliński/Idziemy

Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz:

To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida,

Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.

Znam twoje czyny.

Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć,

bo ty, chociaż masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo

i nie zaparłeś się mego imienia.

Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana,

spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią.

Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz do twych stóp,

a poznają, że Ja cię umiłowałem.

Skoro zachowałeś naukę o mojej cierpliwości, i Ja cię zachowam od próby,

która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.

Przyjdę niebawem!

Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał!

Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz.

A na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego,

Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mojego Boga i moje nowe imię.

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

Ap 3,7-13#64 Gość_Teraźniejszy_*

Gość_Teraźniejszy_*
 • Gość

Napisano 09 październik 2021 - 18:02

1 List św. Jana

 

 

Bóg jest światłością i my mamy żyć w światłości

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego
i którą wam głosimy, jest taka:
Bóg jest światłością4,
a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo,
a chodzimy w ciemności, kłamiemy
i nie postępujemy zgodnie z prawdą.
Jeżeli zaś chodzimy w światłości,
tak jak On sam trwa w światłości,
wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo,
a krew Jezusa, Syna Jego,
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

 

Należy zachować przykazania

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy,
jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
Kto mówi: "Znam Go",
a nie zachowuje Jego przykazań,
ten jest kłamcą
i nie ma w nim prawdy.
Kto zaś zachowuje Jego naukę,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim.
Kto twierdzi, że w Nim trwa,
powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
Umiłowani,
nie piszę do was o nowym przykazaniu,
ale o przykazaniu istniejącym od dawna,
które mieliście od samego początku;
tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli.
A jednak piszę wam o nowym1 przykazaniu,
które prawdziwe jest w Nim i w nas,
ponieważ ciemności ustępują,
a świeci już prawdziwa światłość.
Kto twierdzi, że żyje w światłości,
a nienawidzi brata swego,
dotąd jeszcze jest w ciemności.
10 Kto miłuje swego brata,
ten trwa w światłości
i nie może się potknąć.
11 Kto zaś swojego brata nienawidzi,
żyje w ciemności
i działa w ciemności,
i nie wie, dokąd dąży,
ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

 

 

15 Nie miłujcie świata3

ani tego, co jest na świecie!
Jeśli kto miłuje świat,
nie ma w nim miłości Ojca.
16 Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc:
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia4
nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
17 Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość;
kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.#65 niektory

niektory

  Nowy uczestnik

 • Bywalec
 • 129 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 10 październik 2021 - 21:24

 

Syr30,24 Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość.

 #66 Gość_Teraźniejszy_*

Gość_Teraźniejszy_*
 • Gość

Napisano 15 październik 2021 - 21:50

W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18, 1-5).

 

 

Mt 5,17-37
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KAZANIE NA GÓRZE*
Jezus a Prawo
517 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić*. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Piąte przykazanie
21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!*; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka*, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. 23 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! 25 * Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 26 Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.
Szóste przykazanie
27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!* 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 29 * Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 31 Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy*. 32 A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa*.
Ósme przykazanie
33 Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. 34 A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; 35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie*. A co nadto jest, od Złego pochodzi.


#67 Gość_Teraźniejszy_*

Gość_Teraźniejszy_*
 • Gość

Napisano 19 październik 2021 - 16:14

I nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki
znaczenie, interpretacja

Zakaz gotowania koźlęcia w mleku jego matki znajdziemy w Biblii w trzech miejscach:

Pierwszy tekst umieszczony jest w miejscu w którym mowa jest o obchodzeniu uroczystych świąt żydowskich: Druga Księga Mojżeszowa 23.19 "Najlepsze pierwociny z plonów ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki."

Drugi tekst umieszczony jest w miejscu w którym zostało odnowione przymierze i ponownie mowa jest o obchodzeniu świąt żydowskich: Druga Księga Mojżeszowa 34.26 "Najlepsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz też gotował koźlęcia w mleku matki jego."

Trzeci tekst umieszczony został w miejscy w którym wymieniane są zwierzęta czyste i nieczyste: Piąta Księga Mojżeszowa 14.21 "Nie wolno wam jeść żadnej padliny. Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki."

Wszystkie trzy nakazy zostały podane nim Izraelici po wyjściu z Egiptu weszli do Kanaanu w którym panowały okrutne praktyki religijne. Bóg chcąc uchronić naród przed zepsuciem zakazywał kultów religijnych okolicznych narodów. Czymś zwyczajnym było tam palenie żywych dzieci celem oddania ofiary dla bożków, uprawianie prostytucji świątynnej w tym wieloosobowych orgii seksualnych. Ludność cechowała się niezwykłym okrucieństwem i zepsuciem moralnym. Pomimo okrucieństwa Bóg dał czas im czas na poprawę, ale ta nie nastąpiła: Pierwsza Księga Mojżeszowa 15.16 "Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów."  Amoryci zajmowali część ziemi kananejskiej, uprawiając jednocześnie kulty religijne panujące na tym terenie. 

Starożytne źródła umieszczone na glinianych tabliczkach odkryte w byłym mieście Ugarit wskazują, że w Kanaanie gotowano koźlęta w mleku celem oddania czci bogini płodności. Boginią tą mogła być Anat, ukochana Baala, będąca jednocześnie boginią wojny.

Bóg zakazując gotowania koźląt w mleku matki, ostrzegał w ten sposób Izraelitów przed przyjęciem obcych kultów religijnych, które niestety i tak zostały wchłonięte co w konsekwencji było przyczyną upadku całego narodu w tym niewoli babilońskiej i zniszczenia świątyni.

koza.jpg#68 Gość_Teraźniejszy_*

Gość_Teraźniejszy_*
 • Gość

Napisano 01 listopad 2021 - 19:07

2 List do Koryntian
 
12
Jeżeli trzeba się chlubić - choć co prawda nie wypada - przejdę do widzeń i objawień Pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty1 - czy w ciele - nie wiem, czy poza ciałem - też nie wiem, Bóg to wie - został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek - czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, , Bóg to wie - został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie2 słyszy. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień3 dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował - żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 10 Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. 11 Oszalałem, a wyście mnie do tego zmusili! To wy powinniście wyrażać mi uznanie. W niczym przecież nie byłem mniejszy od "wielkich apostołów", chociaż jestem niczym.
12 Dowody [mojego] apostolstwa okazały się pośród was przez wielką cierpliwość, a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy. 13 O ile otrzymaliście mniej niż pozostałe Kościoły? Chyba tylko o tyle, że nie byłem wam ciężarem. Wybaczcie mi tę krzywdę! 14 Oto po raz trzeci zamierzam do was przybyć, a nie będę was obciążał. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majętności, lecz rodzice dzieciom. 15 Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Czyż więc, coraz bardziej was miłując, mniej będę miłowany? 16 4 Zresztą niech będzie i tak: nie byłem dla was ciężarem, ale będąc przebiegłym, zdobyłem was podstępem. 17 Czy może oszukałem was przez kogoś spośród tych, których do was posłałem? 18 Prosiłem Tytusa i wysłałem z nim brata. Czy Tytus was oszukał? Czyż nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie tymi samymi śladami?ż>


#69 Szakal

Szakal

  Średniozaawansowany

 • Bywalec
 • 164 postów

Napisano 05 kwiecień 2022 - 00:29

blogoslawieni smutni albowiem oni pocieszeni beda
 • Dasbotu96 lubi to
i am not greedy. dont blame me for what others did.

#70 Marian De

Marian De

  Nowy uczestnik

 • Bywalec
 • 65 postów
 • Imię:Marian
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 08 maj 2022 - 01:39

W Biblii jest wiele "kwiatków", interpretacja jak tam każdy sobie uważa, jednak nie podoba mi się, że niepełnosprawni są traktowani
bardzo nieładnie, może kontekst to sprawia, nie wiem, jednak zakładając że wiele osób jest tu z orzeczeniem o niepełnosprawności, to
zerknijcie na to:

Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych. (Kpł 21:16-24)
 

Kto jest niezdolny do kapłaństwa

16 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 17 «Tak mów do Aarona: Ktokolwiek z potomków twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbliżyć, aby ofiarować pokarm swego Boga. 18 Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać - ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, 19 ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę, 20 ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra. 21 Żaden z potomków kapłana Aarona, mający jakąś skazę, nie będzie się zbliżał, aby złożyć spalaną ofiarę Panu. On ma skazę - nie będzie się zbliżał, aby ofiarować pokarm swego Boga. 22 Jednakże wolno mu jeść pokarm swego Boga, zarówno święty, jak i najświętszy. 23 Tylko nie będzie podchodził do zasłony i nie będzie się zbliżał do ołtarza, bo ma skazę. Nie będzie bezcześcił moich świętości, bo Ja, Pan, jestem tym, który je uświęca!»
24 Mojżesz powiedział to Aaronowi, jego synom i wszystkim Izraelitom.#71 Willow47

Willow47

  Zadomowiony

 • Junior Admin
 • 10051 postów
 • Imię:Willow
 • Płeć:Kobieta
 • Lokalizacja:Skąd Inąd

Napisano 09 maj 2022 - 15:05

@Marian De Może to dobrze, że jako katolicy opieramy się na Nowym Testamencie. Stary Testament zostawmy wyznawcom judaizmu.


Dołączona grafika
 
Odwaga to panowanie nad strachem a nie jego brak 

#72 Gość_SmacznyKeksik_*

Gość_SmacznyKeksik_*
 • Gość

Napisano 09 maj 2022 - 17:54

Katolicy nie opierają się tylko na Nowym Testamencie. Cała Biblia jest kompletną całością - Pisma ST zapowiadają Pana Jezusa i pokazują drogę, którą Pan Bóg prowadzi nas jako ludzkość od "niemowlęctwa duchowego" aż do dojrzałości w Chrystusie. Bardzo ładnie o tym opowiada Ksiądz Wojciech Węgrzyniak, znakomity biblista i znawca języków oryginalnych Biblii, ma kanał na youtube (niestety ma tę przykrą manierę, że nie podaje tematów swoich rozważań, tylko kolejne numery nagrań, przez co ciężko jest znaleźć akurat to co się chce :( ). Dlatego mnie w żadnym stopniu nie gorszą takie fragmenty jak przytoczony wyżej, a ST ma dla mnie tak samo dużą wartość jak NT.#73 Marian De

Marian De

  Nowy uczestnik

 • Bywalec
 • 65 postów
 • Imię:Marian
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 09 maj 2022 - 20:58

W NT też są kwiatki. Nie zamierzam swojej interpretacji nikomu na siłę wpajać. Jeśli zdarzy się że wejdę z kimś w polemikę, chciałbym aby nasze wywody miały formę serdecznej rozmowy. Kiedyś zdarzyło mi się uczestniczyc w życiu KK dosyć intensywnie. Snickersy wtedy były na kartki :)


 • Willow47 lubi to

#74 samotna_dusza

samotna_dusza

  Nowy uczestnik

 • Grupa z ograniczeniami
 • 139 postów

Napisano 09 maj 2022 - 21:20

znajdzcie mi prosze ten fragment w ktorym Bog mowi ze kobieta bedzie rodzic w bolach a mezczyzna ciezko pracowac na zycie ( mozs cos przekrecam )

#75 Paolcia87

Paolcia87

  Średniozaawansowany

 • Bywalec
 • 172 postów
 • Imię:Paulina
 • Płeć:Nie ustawione

Napisano 09 maj 2022 - 21:49

To jest w Księdze Rodzaju rozdział 3
Upadek pierwszych ludzi.

16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».
17 Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ po-
słuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jeść –
przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu:
w trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie
po wszystkie dni twego życia.
 • Willow47 i worthless lubią to

#76 samotna_dusza

samotna_dusza

  Nowy uczestnik

 • Grupa z ograniczeniami
 • 139 postów

Napisano 09 maj 2022 - 21:51

@Paolcia87 dziekuje ci bardzo

#77 samotna_dusza

samotna_dusza

  Nowy uczestnik

 • Grupa z ograniczeniami
 • 139 postów

Napisano 10 maj 2022 - 06:45

(1) Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. (2) Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. (3) Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. (4) My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. (5) Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. (6) Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce[2].
 • worthless lubi to

#78 worthless

worthless

  Nowy uczestnik

 • Użytkownik
 • 3 postów
 • Imię:צמא לאהבה

Napisano 10 maj 2022 - 18:30

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat3,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
10 W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy4.    1st ,  List Jana 4/7 .  :wacko: 

 

 #79 Willow47

Willow47

  Zadomowiony

 • Junior Admin
 • 10051 postów
 • Imię:Willow
 • Płeć:Kobieta
 • Lokalizacja:Skąd Inąd

Napisano 11 maj 2022 - 12:37

@13460 Oczywiście. Masz rację. Moje skróty myślowe są w mojej głowie i wciąż nie umiem ich projekować na innych ;)

Chciałam się wyrazić, że Jezus Chrystus przyszedł na świat aby nas zbawić. Dlatego mamy miłosierdzie, niedzielę Dobrego Pasterza itd. Stary Testament kierował się zasadą oko za oko ząb za ząb. 

 

@Marian De z chęcią podyskutuję o katolicyzmie w kulturalnej atmosferze i bez wzajemnego obrażania się.


Dołączona grafika
 
Odwaga to panowanie nad strachem a nie jego brak 

Podobne tematy Collapse

  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post

Użytkownicy przeglądający ten temat: 2

0 użytkowników, 2 gości, 0 anonimowych