Skocz do zawartości* * * * * 1 głosy

Cytaty z Pisma Świętego


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
66 odpowiedzi w tym temacie

#61 Saxania

Saxania
 • Imię:Natalia
 • Płeć:Kobieta

Napisano 19 wrzesień 2021 - 13:01


Psalm 54 

 

Błaganie o pomoc

 

Boże, Twoim imieniem mnie wybaw,

osądź mnie mocą Twoją.

Boże wysłuchaj mojej modlitwy,

skłoń ucho ku słowom ust moich.

 

Lecz Bóg mnie wspomaga,

Pan troszczy się o mnie.

 

Oto wyrwałeś mnie z wszelkiej udręki 

i mogę z góry patrzeć

na mych wrogów.

 

3-4, 6, 9


 • Teraźniejszy i Yarbb lubią to

#62 Teraźniejszy

Teraźniejszy
 • Imię:Anastazy

Napisano 23 wrzesień 2021 - 15:47

Nowe stworzenie - Jeruzalem niebiańskie1

 

21

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,
i morza już nie ma.
I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie "BOGIEM Z NIMI"2.
I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł Zasiadający na tronie:
«Oto czynię wszystko nowe».
I mówi:
«Napisz:
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».
I rzekł mi:
«Stało się.
Jam Alfa i Omega,
Początek i Koniec.
Ja pragnącemu
dam darmo pić ze źródła wody życia.
Zwycięzca to odziedziczy
i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem3.
A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców:
udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką.
To jest śmierć druga».#63 Teraźniejszy

Teraźniejszy
 • Imię:Anastazy

Napisano 29 wrzesień 2021 - 13:52

yk Zieliński/Idziemy

Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz:

To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida,

Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.

Znam twoje czyny.

Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć,

bo ty, chociaż masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo

i nie zaparłeś się mego imienia.

Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana,

spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią.

Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz do twych stóp,

a poznają, że Ja cię umiłowałem.

Skoro zachowałeś naukę o mojej cierpliwości, i Ja cię zachowam od próby,

która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.

Przyjdę niebawem!

Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał!

Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz.

A na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego,

Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mojego Boga i moje nowe imię.

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

Ap 3,7-13#64 Teraźniejszy

Teraźniejszy
 • Imię:Anastazy

Napisano 09 październik 2021 - 18:02

1 List św. Jana

 

 

Bóg jest światłością i my mamy żyć w światłości

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego
i którą wam głosimy, jest taka:
Bóg jest światłością4,
a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo,
a chodzimy w ciemności, kłamiemy
i nie postępujemy zgodnie z prawdą.
Jeżeli zaś chodzimy w światłości,
tak jak On sam trwa w światłości,
wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo,
a krew Jezusa, Syna Jego,
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

 

Należy zachować przykazania

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy,
jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
Kto mówi: "Znam Go",
a nie zachowuje Jego przykazań,
ten jest kłamcą
i nie ma w nim prawdy.
Kto zaś zachowuje Jego naukę,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim.
Kto twierdzi, że w Nim trwa,
powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
Umiłowani,
nie piszę do was o nowym przykazaniu,
ale o przykazaniu istniejącym od dawna,
które mieliście od samego początku;
tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli.
A jednak piszę wam o nowym1 przykazaniu,
które prawdziwe jest w Nim i w nas,
ponieważ ciemności ustępują,
a świeci już prawdziwa światłość.
Kto twierdzi, że żyje w światłości,
a nienawidzi brata swego,
dotąd jeszcze jest w ciemności.
10 Kto miłuje swego brata,
ten trwa w światłości
i nie może się potknąć.
11 Kto zaś swojego brata nienawidzi,
żyje w ciemności
i działa w ciemności,
i nie wie, dokąd dąży,
ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

 

 

15 Nie miłujcie świata3

ani tego, co jest na świecie!
Jeśli kto miłuje świat,
nie ma w nim miłości Ojca.
16 Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc:
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia4
nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
17 Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość;
kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.#65 niektory

niektory
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 10 październik 2021 - 21:24

 

Syr30,24 Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość.

 


 • Teraźniejszy lubi to

#66 Teraźniejszy

Teraźniejszy
 • Imię:Anastazy

Napisano 15 październik 2021 - 21:50

W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18, 1-5).

 

 

Mt 5,17-37
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KAZANIE NA GÓRZE*
Jezus a Prawo
517 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić*. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Piąte przykazanie
21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!*; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka*, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. 23 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! 25 * Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 26 Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.
Szóste przykazanie
27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!* 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 29 * Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 31 Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy*. 32 A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa*.
Ósme przykazanie
33 Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. 34 A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; 35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie*. A co nadto jest, od Złego pochodzi.


#67 Teraźniejszy

Teraźniejszy
 • Imię:Anastazy

Napisano 19 październik 2021 - 16:14

I nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki
znaczenie, interpretacja

Zakaz gotowania koźlęcia w mleku jego matki znajdziemy w Biblii w trzech miejscach:

Pierwszy tekst umieszczony jest w miejscu w którym mowa jest o obchodzeniu uroczystych świąt żydowskich: Druga Księga Mojżeszowa 23.19 "Najlepsze pierwociny z plonów ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki."

Drugi tekst umieszczony jest w miejscu w którym zostało odnowione przymierze i ponownie mowa jest o obchodzeniu świąt żydowskich: Druga Księga Mojżeszowa 34.26 "Najlepsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz też gotował koźlęcia w mleku matki jego."

Trzeci tekst umieszczony został w miejscy w którym wymieniane są zwierzęta czyste i nieczyste: Piąta Księga Mojżeszowa 14.21 "Nie wolno wam jeść żadnej padliny. Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki."

Wszystkie trzy nakazy zostały podane nim Izraelici po wyjściu z Egiptu weszli do Kanaanu w którym panowały okrutne praktyki religijne. Bóg chcąc uchronić naród przed zepsuciem zakazywał kultów religijnych okolicznych narodów. Czymś zwyczajnym było tam palenie żywych dzieci celem oddania ofiary dla bożków, uprawianie prostytucji świątynnej w tym wieloosobowych orgii seksualnych. Ludność cechowała się niezwykłym okrucieństwem i zepsuciem moralnym. Pomimo okrucieństwa Bóg dał czas im czas na poprawę, ale ta nie nastąpiła: Pierwsza Księga Mojżeszowa 15.16 "Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów."  Amoryci zajmowali część ziemi kananejskiej, uprawiając jednocześnie kulty religijne panujące na tym terenie. 

Starożytne źródła umieszczone na glinianych tabliczkach odkryte w byłym mieście Ugarit wskazują, że w Kanaanie gotowano koźlęta w mleku celem oddania czci bogini płodności. Boginią tą mogła być Anat, ukochana Baala, będąca jednocześnie boginią wojny.

Bóg zakazując gotowania koźląt w mleku matki, ostrzegał w ten sposób Izraelitów przed przyjęciem obcych kultów religijnych, które niestety i tak zostały wchłonięte co w konsekwencji było przyczyną upadku całego narodu w tym niewoli babilońskiej i zniszczenia świątyni.

koza.jpgPodobne tematy Collapse

  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych