Skocz do zawartości


Regulamin


REGULAMIN FORUM DEPRESJA.WS

 

Korzystanie z Forum Depresja.ws jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli go nie przeczytałeś/łaś - nie zwalnia Cię to z odpowiedzialności za złamanie któregokolwiek punktu.


§ 1 KONTO NA FORUM DEPRESJA.WS

1. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta na Forum Depresja.ws

1a. W przypadku gdy jednak do tego dojdzie, Administracja/Moderatorzy mają prawo zbanować wszystkie Konta danego Użytkownika.

2. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich, czyli z cudzego Konta, jeśli taka sytuacja nastąpi obu osobom grozi ban, w ostateczności usunięcie Konta.


§ 2 UŻYTKOWANIE FORUM DEPRESJA.WS

1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Forum Depresja.ws. W przypadki stwierdzenia przez Administratorów/Moderatorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne zbanowanie Użytkownika, w razie ponownych tego typu działań usunięcie jego Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Forum Depresja. ws mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

Użytkownik Forum Depresja.ws. jest zobowiązany do powstrzymywania się od:

2. Wszelkich działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to zgodne z przepisami prawa (ewentualnie dotyczy ratowania życia)

3. Wszelkiej formy zastraszania, gróźb czy nękania innych Użytkowników poprzez wiadomości publiczne czy prywatne

4. Zamieszczania treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących przemoc niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce.

5. Zamieszczania zdjęć o zabarwieniu pornograficznym.

6. Propagowania faszystowskich lub innych totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, społecznych, płci, seksualności.

7. Obrażania, wyzywania i naśmiewania się z innych użytkowników

8. Wykorzystywania Forum Depresja.ws, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych powszechnie jako spam.

Osoba dopuszczająca się wymienionych działań dostanie ostrzeżenie. W razie powtarzających się działań zostanie zastosowany ban wobec Użytkownika lub usunięcie Użytkownika z Forum.


§ 3 ZASADY FORUM DEPRESJA.WS

1. Zanim założysz nowy temat, sprawdź czy nie ma już podobnego. Dobrze by podtemat informował o treści.

2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na Forum Depresja.ws kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju „wycieczek osobistych”, argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań wobec pozostałych użytkowników.

3. Wolność słowa to podstawa, ale z zachowaniem kultury osobistej, tolerancji i poszanowania godności.

4. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Traktuj innych uczestników Forum Depresja.ws tak, jak sam chciałbyś być traktowany.


§ 4 LEKI A FORUM DEPRESJA.WS

1. Na forum pojawiają się informacje dotyczące leków lub metod leczenia. Takie wiadomości są prywatnymi wypowiedziami Użytkowników i Administracja Forum Depresja.ws oraz Moderatorzy nie odpowiadają za nie.

2. Informujemy, że każde stosowanie leków szczególnie „antydepresantów” powinno być konsultowane z lekarzem.

3. Informujemy, że na Forum Depresja.ws obowiązuje zakaz handlowania (wymiany oraz innego udostępniania) wszelkimi środkami odurzającymi, psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami oraz lekami, które powinny być zalecone przez lekarzy specjalistów i są wydawane na receptę.


§ 5 ADMINISTRACJA DEPRESJA.WS

1. Administracja, Administratorzy i Moderatorzy Forum Depresja.ws nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych w tematach przez Użytkowników.

2. Moderatorzy/Administrator mają życie prywatne. Nie oczekuj, że są w stanie zareagować na wszystkie niezgodności z regulaminem „od ręki”.

3. Administracja, Administratorzy i Moderatorzy Forum Depresja.ws mają prawo do usunięcia z forum dowolnego postu bez podania uzasadnienia (nie chodzi o samowolę, ale o to, że nie zawsze moderator o każdym swoim kroku kasowania postu będzie informował daną osobę; gdy post będzie niezgodny z regulaminem osoba otrzyma ostrzeżenie, gdy będzie powtórką poprzedniego postu zostanie skasowany bez ostrzeżenia).

4. W przypadku niezastosowania się do któregoś z punktu regulaminu Forum Depresja.ws Administracja oraz Moderatorzy mają prawo:
- upomnieć Użytkownika o tym, że złamał postanowienia regulaminu
- przyznać ostrzeżenie (4 punkty za ostrzeżenia są równoznaczne z banem)
- zastosować ban wobec Użytkownika
- usunąć Konto Użytkownika wraz z treściami przez niego zamieszczonymi na Forum Depresja.ws

5. Oceny wypowiedzi dokonują Administratorzy oraz Moderatorzy Forum Depresja.ws (ocena jest dokonywana na podstawie obserwacji Forum, działań Użytkownika na Forum Depresja.ws oraz wiadomości i informacji prywatnych od innych Użytkowników).

6. Administratorzy oraz Moderatorzy Forum Depresja.ws mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

7. Wybór lub usunięcie Moderatorów i Junior Administratora jest dokonywany bez udziału Użytkowników Forum Depresja.ws. Administracja Forum Depresja.ws nie ma obowiązku tłumaczenia się z podjętej przez siebie decyzji. Najważniejszą decyzję podejmuje zawsze Administracja Forum Depresja.ws.

8. Administracja i Moderatorzy nie mają obowiązku tłumaczenia się przed Użytkownikami z podjętych decyzji dotyczących tematów, Użytkowników Forum gdyż decyzje te mają prawo być podejmowane na podstawie obserwacji Forum, działań Użytkownika na Forum Depresja.ws oraz wiadomości i informacji prywatnych od innych Użytkowników. Informacje prywatne są kierowane bezpośrednio do Administratorów i Moderatorów, w dobrej wierze i przy pełnym zaufaniu zachowania tajemnicy. Jedynie przepisy prawa, zagrożenie życia mogą pozwolić na udostępnienie informacji prywatnych osobom trzecim.

 

9. Użytkownik ma prawo do dobrowolnego usunięcia konta poprzez zgłoszenie takiej prośby Administracji. Administracja i Moderatorzy nie kasują równocześnie postów Użytkownika w celu zachowania spójności wypowiedzi w wątkach. Administracja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia wybranych postów w uzasadnionych przypadkach (m.in. łamiących niniejszy Regulamin, przepisy obowiązującego prawa, ujawniających tajne

informacje itd.).

 

10. Ostrzeżenia przyznawane są na okres 6 miesięcy. Po tym czasie ostrzeżenie przestaje obowiązywać - jeśli nie zostanie usunięte automatycznie, Uzytkownik ma prawo zwrócić się do Moderatora lub Administratora z wnioskiem o usunięcie takiego ostrzeżenia.

 

11. Administracja i Moderacja forum rozpatruje zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu i/lub prawa w ramach wiadomości prywatnych wyłącznie w następującym zakresie:

- łamania prawa (np. rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, handel nielegalnym towarem itp.),

- przesyłania reklam niezatwierdzonych uprzednio przez Administrację i linków do stron konkurencyjnych,

- cięższych przewinień związanych z łamaniem Regulaminu (np. życzenie komuś śmierci, uporczywe nękanie w sposób uniemożliwiający samodzielne zablokowanie danej osoby w wyniku rozsyłania przez nią wiadomości z wielu kont itp.),

- przekazywania danych osobowych innego Użytkownika forum bez jego zgody (np. numeru telefonu, numeru Gadu-Gadu, linka do profilu w mediach społecznościowych, adresu mailowego, zdjęć danego Użytkownika itd.),

- spraw wyjątkowych wymagających interwencji Administracji i/lub Moderacji forum (np. zagrożenie życia).

 

12. Użytkownik otrzymujący obraźliwe wiadomości od innego Użytkownika ma obowiązek samodzielnej interwencji w możliwym zakresie, tj. możliwie wczesne zablokowanie wiadomości od danego Użytkownika poprzez dodanie go do ignorowanych.

 

13. W przypadku kasacji konta i ponownej rejestracji tej samej osoby, wartość punktowa ostrzeżeń ze starego konta przenoszona jest na nowe konto.

Oznacza to, że Użytkownik otrzymuje automatycznie ostrzeżenie na nowym koncie o wartości punktów równej liczbie punktów, jakie miał w momencie kasacji swojego poprzedniego konta.

Ważność takiego ostrzeżenia jest taka sama, jak ważność najdłużej obowiązującego ostrzeżenia na poprzednim koncie.

Jeśli ponowna rejestracja następuje później niż wygasłyby wszystkie ostrzeżenia na poprzednim koncie, to ostrzeżenia nie są przenoszone.

Przykład: Jeśli na poprzednim koncie Użytkownik miał dwa ostrzeżenia: jedno obowiązujące do 01.02.2019 i drugie obowiązujące do 04.2019, to na nowym koncie użytkownik otrzymuje ostrzeżenie o wartości 2 pkt. obowiązujące do 01.04.2019. Jeśli jednak ponowna rejestracja tego Użytkownika następuje dnia 02.04.2019 lub później, to jego nowe konto nie podlega przeniesieniu ostrzeżeń.

 

§ 6 SHOUTBOX

 

1. Korzystanie z Shoutboxa podlega niniejszemu Regulaminowi na zasadach takich samych jak wypowiedzi Użytkowników w postach, w szczególności niedozwolone jest używanie wulgaryzmów oraz wymagane jest zachowanie szacunku dla innych. Publikując wypowiedzi na Shoutboxie należy przestrzegać netetykiety.

 

2. Za naruszenie pkt. 1 przewidziane są kary zależne od liczby tych naruszeń:

a. Pierwsze naruszenie - 48-godzinny ban na Shoutbox,

b. Drugie naruszenie - 1-miesięczny ban na Shoutbox + ostrzeżenie o wartości 1 pkt.,

c. Trzecie naruszenie - 3-miesięczny ban na Shoutbox + ostrzeżenie o wartości 1 pkt. + 72-godzinny ban na całe forum,

d. Czwarte naruszenie - dożywotni ban na Shoutbox + ostrzeżenie o wartości 1 pkt. + 1-tygodniowy ban na całe forum.

 

3. Kary przewidziane w pkt. 2 sumują się, np. w przypadku dwóch naruszeń użytkownik otrzymuje bana na Shoutbox o długości 1 miesiąca i 2 dni oraz ostrzeżenie za 1 pkt., a w przypadku czterech naruszeń - dożywotni ban na Shoutbox, ostrzeżenia o łącznej wartości 3 pkt. i 10-dniowy ban na całe forum.

 

4. Ban na shoutbox oznacza brak możliwości jakiegokolwiek użytkowania go (czytania i pisania).

 

5. Naruszenia, o których mowa w pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 naliczane są za ostatnie 6 miesiący. Oznacza to, że do liczby naruszeń wliczają się naruszenia wyłącznie z ostatnich 6 miesięcy, np. jeśli Użytkownik naruszy Regulamin na Shoutboxie swoją wypowiedzią 10.01.2018, następnie 15.03.2018 oraz później 20.05.2018, to naruszenie go ponownie w dniu 25.08.2018 będzie podlegać karze przewidzianej w pkt. 1. c., tj. karze za trzecie naruszenie (przewinienie z 10.01.2018 będzie już przeterminowane).

 

6. Naliczanie naruszeń, o którym mowa w § 5 pkt. 5 jest resetowane (naruszenia zaczynają być naliczane od nowa) jeśli Użytkownik ma na koncie co najwyżej dwa obowiązujące naruszenia i nie popełnił żadnego naruszenia na Shoutboxie przez okres 3 miesięcy.

Oznacza to, że po 3-miesięcznym okresie czasu bez naruszenia, następne naruszenie będzie uznawane jako pierwsze, a kolejne po nim jako drugie (popełnione podczas okresu ważności poprzedniego) itd. Pod warunkiem, że Użytkownik nie dostał jeszcze kary za trzecie naruszenie.

Przykład: Jeśli Użytkownik naruszy Regulamin wypowiedzią na Shoutboxie 01.01.2018, to następne przewinienie popełnione dnia 02.04.2018 lub później będzie traktowane jako pierwsze, ponieważ w okresie 3-miesięcznym (od 01.01 do 01.04) Uzytkownik nie popełnił żadnego naruszenia.

Przykład 2: Jeśli Użytkownik naruszy Regulamin wypowiedzią na Shoutboxie 01.01.2018, następnie 01.02.2018 i 05.03.2018, to przewinienie popełnione dnia 10.06.2018 będzie traktowane jako czwarte, ponieważ mimo braku naruszeń w okresie pomiędzy 05.03.2018, a 10.06.2018 Użytkownik miał już trzy aktywne naruszenia na koncie.

 

7. Ostrzeżenia wystawiane za przewinienia zachowują ważność przewidzianą dla nich, opisaną w § 5 pkt. 10, tj. 6 miesięcy. Ważność ta jest bezwzględna, tzn. nie podlega zmniejszeniu (również w przypadku zaistnienia sytuacji z § 5 pkt. 6).

 

8. Administracja zastrzega sobie prawo do stosowania innych kar niż przewidziane w pkt. 2 w uzasadnionych przypadkach.

 

9. Korzystanie z Shoutboxa może być ograniczane dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla Użytkowników, którzy napisali mniej niż określoną liczbę postów, mają nieaktywowane konto lub są zarejestrowani krócej niż określoną liczbę dni.

Aktualnie Shoutbox jest widoczny tylko dla osób, które napisały co najmniej 20 postów, a możliwość pisania Użytkownik uzyskuje po 7 dniach od rejestracji (oraz przy zachowaniu warunku minimum 20 napisanych postów).

 

10. W przypadku braku automatycznego usunięcia bana na Shoutbox po okresie przewidzianym w pkt. 2, Użytkownik ma prawo zwrócić się do Moderatora Czata, Moderatora lub Administratora z prośbą o usunięcie takiego bana.

 

 

Administracja Depresja.ws zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 24.03.2011 r. (ze zmianami z dnia 04.11.2018).