Skocz do zawartościRegulamin forum

REGULAMIN FORUM DEPRESJA.WS

Korzystanie z Forum Depresja.ws jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli go nie przeczytałeś/łaś - nie zwalnia Cię to z odpowiedzialności za złamanie któregokolwiek punktu.


§ 1 KONTO NA FORUM DEPRESJA.WS

1. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta na Forum Depresja.ws

1a. W przypadku gdy jednak do tego dojdzie, Administracja/Moderatorzy mają prawo zbanować wszystkie Konta danego Użytkownika.

2. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich, czyli z cudzego Konta, jeśli taka sytuacja nastąpi obu osobom grozi ban, w ostateczności usunięcie Konta.


§ 2 UŻYTKOWANIE FORUM DEPRESJA.WS

1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Forum Depresja.ws. W przypadki stwierdzenia przez Administratorów/Moderatorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne zbanowanie Użytkownika, w razie ponownych tego typu działań usunięcie jego Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Forum Depresja. ws mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

Użytkownik Forum Depresja.ws. jest zobowiązany do powstrzymywania się od:

2. Wszelkich działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to zgodne z przepisami prawa (ewentualnie dotyczy ratowania życia)

3. Wszelkiej formy zastraszania, gróźb czy nękania innych Użytkowników poprzez wiadomości publiczne czy prywatne

4. Zamieszczania treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących przemoc niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce.

5. Zamieszczania zdjęć o zabarwieniu pornograficznym.

6. Propagowania faszystowskich lub innych totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, społecznych, płci, seksualności.

7. Obrażania, wyzywania i naśmiewania się z innych użytkowników

8. Wykorzystywania Forum Depresja.ws, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych powszechnie jako spam.

Osoba dopuszczająca się wymienionych działań dostanie ostrzeżenie. W razie powtarzających się działań zostanie zastosowany ban wobec Użytkownika lub usunięcie Użytkownika z Forum.


§ 3 ZASADY FORUM DEPRESJA.WS

1. Zanim założysz nowy temat, sprawdź czy nie ma już podobnego. Dobrze by podtemat informował o treści.

2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na Forum Depresja.ws kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju „wycieczek osobistych”, argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań wobec pozostałych użytkowników.

3. Wolność słowa to podstawa, ale z zachowaniem kultury osobistej, tolerancji i poszanowania godności.

4. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Traktuj innych uczestników Forum Depresja.ws tak, jak sam chciałbyś być traktowany.


§ 4 LEKI A FORUM DEPRESJA.WS

1. Na forum pojawiają się informacje dotyczące leków lub metod leczenia. Takie wiadomości są prywatnymi wypowiedziami Użytkowników i Administracja Forum Depresja.ws oraz Moderatorzy nie odpowiadają za nie.

2. Informujemy, że każde stosowanie leków szczególnie „antydepresantów” powinno być konsultowane z lekarzem.

3. Informujemy, że na Forum Depresja.ws obowiązuje zakaz handlowania (wymiany oraz innego udostępniania) wszelkimi środkami odurzającymi, psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami oraz lekami, które powinny być zalecone przez lekarzy specjalistów i są wydawane na receptę.


§ 5 ADMINISTRACJA DEPRESJA.WS

1. Administracja, Administratorzy i Moderatorzy Forum Depresja.ws nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych w tematach przez Użytkowników.

2. Moderatorzy/Administrator mają życie prywatne. Nie oczekuj, że są w stanie zareagować na wszystkie niezgodności z regulaminem „od ręki”.

3. Administracja, Administratorzy i Moderatorzy Forum Depresja.ws mają prawo do usunięcia z forum dowolnego postu bez podania uzasadnienia (nie chodzi o samowolę, ale o to, że nie zawsze moderator o każdym swoim kroku kasowania postu będzie informował daną osobę; gdy post będzie niezgodny z regulaminem osoba otrzyma ostrzeżenie, gdy będzie powtórką poprzedniego postu zostanie skasowany bez ostrzeżenia).

4. W przypadku niezastosowania się do któregoś z punktu regulaminu Forum Depresja.ws Administracja oraz Moderatorzy mają prawo:
- upomnieć Użytkownika o tym, że złamał postanowienia regulaminu
- przyznać ostrzeżenie (4 ostrzeżenia są równoznaczne z banem)
- zastosować ban wobec Użytkownika
- usunąć Konto Użytkownika wraz z treściami przez niego zamieszczonymi na Forum Depresja.ws

5. Oceny wypowiedzi dokonują Administratorzy oraz Moderatorzy Forum Depresja.ws (ocena jest dokonywana na podstawie obserwacji Forum, działań Użytkownika na Forum Depresja.ws oraz wiadomości i informacji prywatnych od innych Użytkowników).

6. Administratorzy oraz Moderatorzy Forum Depresja.ws mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

7. Wybór lub usunięcie Moderatorów i Junior Administratora jest dokonywany bez udziału Użytkowników Forum Depresja.ws. Administracja Forum Depresja.ws nie ma obowiązku tłumaczenia się z podjętej przez siebie decyzji. Najważniejszą decyzję podejmuje zawsze Administracja Forum Depresja.ws.

8. Administracja i Moderatorzy nie mają obowiązku tłumaczenia się przed Użytkownikami z podjętych decyzji dotyczących tematów, Użytkowników Forum gdyż decyzje te mają prawo być podejmowane na podstawie obserwacji Forum, działań Użytkownika na Forum Depresja.ws oraz wiadomości i informacji prywatnych od innych Użytkowników. Informacje prywatne są kierowane bezpośrednio do Administratorów i Moderatorów, w dobrej wierze i przy pełnym zaufaniu zachowania tajemnicy. Jedynie przepisy prawa, zagrożenie życia mogą pozwolić na udostępnienie informacji prywatnych osobom trzecim.

Administracja Depresja.ws zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 24.03.2011 r.