Skocz do zawartości- - - - -

Kody rozpoznania ICD i ich znaczenia


  • Zamknięty Temat jest zamknięty
3 odpowiedzi w tym temacie

#1 Gość_Rebeliant_*

Gość_Rebeliant_*
  • Gość

Napisano 13 kwiecień 2010 - 01:07


Klasyfikacja ICD (International Classification of Diseases) - Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych to europejski system diagnozy nozologicznej.
Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC(.C) gdzie C to cyfra, a L - litera:

Choroby i zaburzenia psychiczne- litera F
Korekta: Anche

Kod Opis

I. Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze

A00 Cholera
II. Nowotwory

A01 Dur brzuszny i dury rzekome

III. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizm

A02 Inne zakażenia wywołane pałeczkami Salmonella

A03 Zakażenia wywołane pałeczkami Shigella (szigeloza)

IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej

V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe

A05 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe

VI. Choroby układu nerwowego

A06 Pełzakowica

VII. Choroby oka i przydatków oka

A07 Zakażenia jelitowe wywołane przez inne pierwotniaki

VIII. Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

A08 Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe

IX. Choroby układu krążenia

A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu

X. Choroby układu oddechowego

A15 Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona

XI. Choroby układu trawiennego

A16 Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

XII. Choroby skóry i tkanki podskórnej

A17 Gruźlica układu nerwowego

XIII. Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej

A18 Gruźlica innych narządów

XIV. Choroby układu moczowo-płciowego

A19 Gruźlica prosówkowa

XV. Ciąża, poród i połóg

A20 Dżuma

XVI. Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

A21 Tularemia

XVII. Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

A22 Wąglik

XVIII. Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie i

A23 Bruceloza

XIX. Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

A24 Nosacizna i melioidoza

XX. Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

XXI. Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt za służbą zdrowia

A25 Gorączka szczurza [choroba od ukąszenia przez szczura]

XXII. Martwo urodzone noworodki

A26 Różyca

A27 Krętkowica [leptospiroza]

XXIII. Inne kody

A28 Inne bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej

A30 Trąd [choroba Hansena]

A31 Zakażenia wywołane przez inne prątki

A32 Listerioza

A33 Tężec noworodków

A34 Tężec położniczy

A35 Inne postacie tężca

A36 Błonica

A37 Ksztusiec

A38 Szkarlatyna

A39 Zapalenie wywołane dwoinką nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych [Neisseria meningitidis]

A40 Posocznica paciorkowcowa

A41 Inne posocznice

A42 Promienica

A43 Nokardioza

A44 Bartoneloza

A46 Róża

A48 Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej

A49 Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym

A50 Kiła wrodzona

A51 Kiła wczesna

A52 Kiła późna

A53 Inne postacie kiły i kiła nie określona

A54 Rzeżączka [zakażenia rzeżączkowe]

A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie

A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie

A57 Wrzód weneryczny

A58 Ziarniniak pachwinowy

A59 Rzęsistkowica

A60 Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej

A63 Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową niesklasyfikowane gdzie indziej

A64 Choroby przenoszone drogą płciową, nie określone

A65 Kiła nieweneryczna

A66 Malinica [jagodzica]

A67 Pinta [carate]

A68 Gorączka powrotna

A69 Inne choroby wywołane przez krętki

A70 Zakażenia Chlamydia psittaci

A71 Jaglica

A74 Inne choroby wywołane przez Chlamydie

A75 Dur wysypkowy

A77 Gorączka plamista [riketsjozy przenoszone przez kleszcze]

A78 gorączka Q

A79 Inne riketsjozy

A80 Ostre nagminne porażenie dziecięce

A81 Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego

A82 Wścieklizna

A83 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary

A84 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze

A85 Inne wirusowe zapalenia mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej

A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone

A87 Wirusowe zapalenie opon mózgowych

A88 Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej

A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nie określone

A90 Gorączka denga [denga klasyczna]

A91 Gorączka krwotoczna denga

A92 inne wirusowe gorączki przenoszone przez komary

A93 inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary niesklasyfikowane gdzie indziej

A94 Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nie określone

A95 Żółta gorączka [żółta febra]

A96 Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy

A98 Inne wirusowe gorączki krwotoczne niesklasyfikowane gdzie indziej

A99 Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna

B00 Zakażenia wirusem herpes [herpes simplex]

B01 Ospa wietrzna [varicella]

B02 Półpasiec [herpes zoster]

B03 Ospa prawdziwa

B04 Ospa małpia

B05 Odra

B06 Różyczka [rubeola]

B07 Brodawki wirusowe

B08 inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych niesklasyfikowane g

B09 Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15 Ostre wirusowe zapalenie wątroby A

B16 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B

B17 Inne ostre wirusowe zapalenia wątroby

B18 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby

B19 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby

B20 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV}, której skutkiem są choroby zakaźn

B21 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV}, której skutkiem są nowotwory złoś

B22 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV}, której skutkiem są inne określone

B23 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV}, której skutkiem są inne stany

B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV}, nie określona

B25 Cytomegalia

B26 Świnka

B27 Mononukleoza zakaźna

B30 Wirusowe zapalenie spojówek

B33 Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej

B34 Zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu

B35 Grzybice skóry [dermatofitozy]

B36 Inne grzybice powierzchowne

B37 Kandydoza [Candidosis]

B38 Kokcydioidomikoza

B39 Histoplazmoza

B40 Drożdżyca [blastomykoza]

B41 Parakokcydioidomikoza

B42 Sporotrychoza

B43 Chromomikoza i ropień feomykotyczny

B44 Grzybica kropidlakowa [Aspergiloza]

B45 Kryptokokoza [cryptococcosis]

B46 Mukormykoza [zygomycosis]

B47 Maduromykoza

B48 Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej

B49 Grzybice, nie określone

B50 Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmodium falciparum

B51 Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmodium vivax

B52 Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmodium malariae

B53 Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie

B54 Zimnica nie określona

B55 Leiszmanioza

B56 Trypanosomoza afrykańska

B57 Choroba Chagasa

B58 Toksoplazmoza

B59 Pneumocystoza

B60 Inne choroby pasożytnicze niesklasyfikowane gdzie indziej

B64 Nie określone choroby pasożytnicze

B65 Schistosomoza [bilharcjoza]

B66 Inne zakażenia przywrami

B67 Bąblowica [echinococcosis]

B68 Tasiemczyca

B69 Wągrzyca [cysticerkoza]

B70 Dyfilobotrioza [dyphyllobothriosis] i sparganoza [larwalna dyfilobotrioza]

B71 Zakażenia innymi tasiemcami

B72 Drakunkuloza [dracuculiasis]

B73 Onchocerkoza [onchocercercosis]

B74 Filarioza [filariasis]

B75 Włośnica [trichicelloza]

B76 Choroby wywołane przez tęgoryjca

B77 Glistnica [askaridoza]

B78 Węgorczyca [strongyloidoza]

B79 Włosogłówczyca [trichurioza]

B80 Owsica [enterobioza]

B81 Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej

B82 Zakażenia pasożytami jelitowymi, nie określone

B83 Inne robaczyce

B85 Wszawica

B86 Świerzb

B87 Muszyca [myiosis]

B88 Inne inwazje pasożytnicze

B89 Choroby pasożytnicze, nie określone

B90 Następstwa gruźlicy

B91 Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego

B92 Następstwa trądu

B94 Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95 Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B96 Inne czynniki bakteryjne jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B97 Czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B99 Choroby zakaźne inne i nie określone

C00 Nowotwory złośliwe wargi

C01 Nowotwór złośliwy nasady języka

C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka

C03 Nowotwór złośliwy dziąsła

C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej

C05 Nowotwór złośliwy podniebienia

C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej

C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej

C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych

C09 Nowotwory złośliwe migdałka

C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)

C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)

C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego

C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)

C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardł

C15 Nowotwór złośliwy przełyku

C16 Nowotwór złośliwy żołądka

C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego

C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy

C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu

C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych

C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego

C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych

C25 Nowotwór złośliwy trzustki

C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych

C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego

C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych

C32 Nowotwór złośliwy krtani

C33 Nowotwór złośliwy tchawicy

C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca

C37 Nowotwór złośliwy grasicy

C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej

C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki pier

C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn

C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

C43 Czerniak złośliwy skóry

C44 Inne nowotwory złośliwe skóry

C45 Międzybłoniak

C46 Mięsak Kaposi ego

C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

C50 Nowotwór złośliwy sutka

C51 Nowotwór złośliwy sromu

C52 Nowotwór złośliwy pochwy

C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy

C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy

C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy

C56 Nowotwór złośliwy jajnika

C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych

C58 Nowotwór złośliwy łożyska

C60 Nowotwór złośliwy prącia

C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

C62 Nowotwór złośliwy jądra

C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych

C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej

C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej

C66 Nowotwór złośliwy moczowodu

C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego

C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych

C69 Nowotwór złośliwy oka

C70 Nowotwór złośliwy opon

C71 Nowotwór złośliwy mózgu

C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego,nerwów czaszkowych i innych części centralnego układu nerwowego

C73 Nowotwór złośliwy tarczycy

C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy

C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych

C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych

C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych

C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego

C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień

C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia

C81 Choroba Hodgkina

C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)

C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane

C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T

C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne

C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych

C91 Białaczka limfatyczna

C92 Białaczka szpikowa

C93 Białaczka monocytowa

C94 Inne białaczki określonego rodzaju

C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju

C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych

C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień

D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka

D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych

D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego

D03 Czerniak in situ

D04 Rak in situ skóry

D05 Rak in situ sutka

D06 Rak in situ szyjki macicy

D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych

D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień

D10 Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła

D11 Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych

D12 Nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu

D13 Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego

D14 Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego

D15 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej

D16 Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych

D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej

D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia

D19 Nowotwory niezłośliwe międzybłonka

D20 Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej

D21 Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

D22 Znamiona barwnikowe

D23 Inne niezłośliwe nowotwory skóry

D24 Nowotwór niezłośliwy sutka

D25 Mięśniak gładkokomórkowy macicy

D26 Inne niezłośliwe nowotwory macicy

D27 Niezłośliwy nowotwór jajnika

D28 Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych

D29 Niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych

D30 Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych

D31 Niezłośliwy nowotwór oka

D32 Nowotór niezłośliwy opon mózgowych

D33 Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego układu nerwowego

D34 Niezłośliwy nowotwór tarczycy

D35 Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego

D36 Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych

D38 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki

D39 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych

D40 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych

D41 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych

D42 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon

D43 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego układu nerwowego

D44 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego

D45 Czerwienica prawdziwa

D46 Zespoły mielodysplastyczne

D47 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewn

D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień

D50 Niedokrwistości z niedoboru żelaza

D51 Niedokrwistości z niedoboru witaminy B12

D52 Niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego

D53 Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych

D55 Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi

D56 Talasemia

D57 Zaburzenia połączone z sierpowatokrwinkowością

D58 Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne

D59 Nabyta niedokrwistość hemolityczna

D60 Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa (erythroblastopenia)

D61 Inne niedokrwistości aplastyczne

D62 Ostra niedokrwistość pokrwotoczna

D63 Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej

D64 Inne niedokrwistości

D65 Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia)

D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII

D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX

D68 Inne zaburzenia krzepnięcia

D69 Plamica i inne skazy krwotoczne

D70 Agranulocytoza

D71 Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych

D72 Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych

D73 Choroby śledziony

D74 Methemoglobinemia

D75 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych

D76 Niektóre choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i chłonnego

D77 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

D80 Niedobory odporności z przewagą defektu odporności humoralnej

D81 Mieszane niedobory odpornościowe

D82 Niedobór odporności skojarzony z innymi poważnymi wadami

D83 Pospolity zmienny niedobór odporności

D84 Inne niedobory odporności

D86 Sarkoidoza

D89 Inne zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowanych gdzie indz

E00 Wrodzony zespół niedoboru jodu

E01 Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn

E02 Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu

E03 Inne postacie niedoczynności tarczycy

E04 Wole nietoksyczne, inne

E05 Tyreotoksykoza [nadczynność tarczycy]

E06 Zapalenia tarczycy

E07 Choroby tarczycy, inne

E10 Cukrzyca insulinozależna

E11 Cukrzyca insulinoniezależna

E12 Cukrzyca związana z niedożywieniem

E13 Inne określone postacie cukrzycy

E14 Cukrzyca nie określona

E15 Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa

E16 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki

E20 Niedoczynność przytarczyc

E21 Nadczynność przytarczyc i inne choroby przytarczyc

E22 Nadczynność przysadki

E23 Niedoczynność przysadki i inne choroby przysadki

E24 Zespół Cushinga

E25 Zespoły nadnerczowo-płciowe

E26 Hiperaldosteronizm

E27 Inne zaburzenia kory nadnerczy

E28 Zaburzenia czynności jajników

E29 Zaburzenie czynności jąder

E30 Zaburzenia pokwitania gdzie indziej niesklasyfikowane

E31 Zaburzenia wielogruczołowe

E32 Choroby grasicy

E34 Inne zaburzenia endokrynologiczne

E35 Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych

E40 Kwashiorkor

E41 Wyniszczenie z niedożywienia

E42 Kwashiorkor z wyniszczeniem

E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone

E44 Białkowo-energetyczne niedożywienie umiarkowanego i łagodnego stopnia

E45 Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego

E46 Niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone

E50 Niedobór witaminy A

E51 Niedobór tiaminy

E52 Niedobór niacyny [pellagra]

E53 Niedobór innych witamin z grupy B

E54 Niedobór kwasu askorbinowego

E55 Niedobór witaminy D

E56 Inne niedobory witaminowe

E58 Niedobór pokarmowy wapnia

E59 Niedobór pokarmowy selenu

E60 Niedobór pokarmowy cynku

E61 Niedobór innych składników pokarmowych

E63 Inne niedobory pokarmowe

E64 Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych

E65 Otyłość miejscowa

E66 Otyłość

E67 Inne zespoły z przekarmiania

E68 Następstwa hiperalimentacji

E70 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych

E71 Zaburzenia przemian aminokwasów rozgałęzionych i kwasów tłuszczowych

E72 Inne zaburzenia przemian aminokwasów

E73 Nietolerancja laktozy

E74 Inne zaburzenia przemian węglowodanów

E75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów

E76 Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów

E77 Zaburzenia przemiany glikoprotein

E78 Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie

E79 Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn

E80 Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny

E83 Zaburzenia przemiany mineralnej

E84 Zwłóknienie wielotorbielowate [cystic fibrosis]

E85 Amyloidoza [skrobiawica]

E86 Nadmierna utrata płynów

E87 Inne zaburzenia bilansu płynów, elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej

E88 Inne zaburzenia metaboliczne

E89 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne po zabiegach, gdzie indziej niesklasyfikowane

E90 Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w chorobach gdzie indziej niesklasyfikowanych

F00 Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+)

F01 Otępienie naczyniowe

F02 Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej

F03 Otępienie bliżej nieokreślone

F04 Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną

F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu

F11 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów

F12 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli

F13 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspak

F14 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy

F15 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobud

F16 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów

F17 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu

F18 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami o

F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej

F20 Schizofrenia
F20.0 Schizofrenia paranoidalna
F20.1 Schizofrenia hebefreniczna
F20.2 Schizofrenia katatoniczna
F20.3 Schizofrenia niezróżnicowana
F20.4 Depresja postschizofreniczna
F20.5 Schizofrenia rezydualna
F20.6 Schizofrenia prosta
F20.8 Schizofrenia innego rodzaju
F20.9 Schizofrenia, nieokreślona

F21 Zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe)

F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe

F22.0 Zaburzenie urojeniowe

F22.8 Inne uporczywe zaburzenia urojeniowe

F22.9 Uporczywe zaburzenie urojeniowe, nieokreślone

F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe

F25 Zaburzenia schizoafektywne

F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne

F29 Nieokreślone nieorganiczne zaburzenia psychotyczne

F30 Epizod maniakalny

F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

F32 Epizod depresyjny

F32.0 Epizod depresji łagodny
F32.1 Epizod depresji umiarkowany
F32.2 Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
F32.3 Epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F32.8 Inne epizody depresyjne
F32.9 Epizod depresyjny, nieokreślony
F32.0 Epizod depresji łagodny
F32.1 Epizod depresji umiarkowany
F32.2 Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
F32.3 Epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F32.8 Inne epizody depresyjne F32.9 Epizod depresyjny, nieokreślony

F33
Zaburzenia depresyjne nawracające

F33.0 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie -epizod depresyjny łagodny
F33.1 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie -epizod depresyjny umiarkowany
F33.2 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie -epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych
F33.3 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie -ciężka depresja z objawami psychotycznymi
F33.4 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie -stan remisji
F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne
F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone

F34 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)

F38 Inne zaburzenia nastroju (afektywne)

F39 Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii

F41 Inne zaburzenia lękowe

F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)

F48 Inne zaburzenia nerwicowe

F50 Zaburzenia odżywiania

F51 Nieorganiczne zaburzenia snu

F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną

F53 Zaburzenia psychiczne związane z porodem, nie sklasyfikowane gdzie indziej

F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innyc

F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia

F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60 Specyficzne zaburzenia osobowości

F60.1 Osobowość schizoidalna
F60.2 Osobowość dyssocjalna
F60.3 Osobowość chwiejna emocjonalnie
F60.30 Osobowość chwiejna emocjonalnie typ impulsywny
F60.31 Osobowość chwiejna emocjonalnie typ borderline
F60.4 Osobowość histrioniczna
F60.5 Osobowość anankastyczna
F60.6 Osobowość lękliwa (unikająca)
F60.7 Osobowość zależna

F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne

F62 Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu

F63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)

F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej

F65 Zaburzenia preferencji seksualnych

F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną

F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

F69 Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone

F70 Upośledzenie umysłowe lekkie

F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane

F72 Upośledzenie umysłowe znaczne

F73 Upośledzenie umysłowe głębokie

F78 Inne upośledzenie umysłowe

Użytkownik Rebeliant edytował ten post 13 kwiecień 2010 - 09:51


#2 Gość_łezka1_*

Gość_łezka1_*
  • Gość

Napisano 13 kwiecień 2010 - 08:01

stac mnie na tyle---o jezu :blink: 

#3 tadam

tadam

    z dźwigu skoczył nie podskoczył :-) skoczył z dachu i do piachu

  • Oczekujący
  • PipPipPipPipPip
  • 17189 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 13 kwiecień 2010 - 09:41

wyliczanka hipochondryczna? Dołączona grafika

najbardziej chciałbym być po prostu zwykłym pudełkiem po butach
mamy tylko jedno ciało, które wymaga od nas, abyśmy go nie oszukiwali alice miller

...........................................................................................................

Baza adresów Ośrodków Interwencji Kryzysowej


#4 Gość_Rebeliant_*

Gość_Rebeliant_*
  • Gość

Napisano 13 kwiecień 2010 - 09:49

wyliczanka hipochondryczna? Dołączona grafika


Raczej, "tablica" pomocnicza :)

Podobne tematy Collapse

  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych